Profesjonalne wsparcie geotechniczne

Projekty techniczne, wykonawcze, technologiczne
w geotechnice

Angaż doświadczonego projektanta geotechnika we wczesnej fazie inwestycji owocuje doborem odpowiedniego planu badań podłoża gruntowego i właściwych rozwiązań na styku konstrukcja-grunt. W oparciu o znajomość rynku geotechnicznego dążymy do przyjęcia najbardziej ekonomicznego rozwiązania projektowego w określonych warunkach geotechnicznych przy zachowaniu ustalonych kryteriów projektowych.

2D PROJEKT Sp. z o.o. dostarcza swoim klientom profesjonalne rozwiązania projektowe oraz dzieli się praktyczną wiedzą z dziedziny projektowania geotechnicznego w ramach bloga.

Potrzebujesz wsparcia w projektowaniu geotechnicznym?

Napisz lub zadzwoń i uzyskaj fachową pomoc.

Najczęstsze pytania

Czym jest projekt techniczny w zakresie geotechniki?

Projekt techniczny jest składową projektu budowlanego. Oprócz Projektu technicznego (PT), Projekt budowlany składa się jeszcze z Projektu zagospodarowania terenu (PZT) i Projektu architektoniczno-budowlanego (PAB).
Projekt techniczny powinien zawierać rozwiązania konstrukcyjne oraz wyciąg z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
Biuro projektowe 2D Projekt specjalizuje się we wspieraniu głównych Projektantów poprzez wykonywanieprojektów technicznych dotyczących zagadnień geotechnicznych np. dotyczących posadowienia obiektów budowlanych, głębokich wykopów, stateczności skarp itp.

Dlaczego warto by we wczesnej fazie projektowania uczestniczył Projektant geotechnik?

Angaż doświadczonego Projektanta geotechnika we wczesnej fazie owocuje doboremodpowiedniego planu badań podłoża gruntowego i właściwych rozwiązań na styku konstrukcja-grunt już w początkowych fazach projektowania inwestycji.
Współpracujemy z doświadczonymi geologami wykorzystującymi nowoczesne metody badań podłoża gruntowego by móc proponować naszym klientom rozwiązania ekonomiczne przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Czym jest projekt wykonawczy i technologiczny w zakresie geotechniki?

Dokumentacja projektowa w stadium wykonawczym i technologicznym to dokumentacja która jest bezpośrednio używana na placu budowy. Są do dokumentacje o najwyższej szczegółowości. Przeważnie zawierają część opisową, część obliczeniową i bardzo szczegółowe rysunki.
Projekty na etapie realizacji prac opieramy na analizie ekonomicznej, możliwościach technologicznych Wykonawców i wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu oraz optymalizacji robót specjalistycznych w geotechnice i przekroczeniach bezwykopowych.

Jak wygląda proces opracowania projektów wykonawczych w geotechnice?

 • Procedura doboru rozwiązań w projektowaniu geotechnicznym to zawsze proces iteracyjny. Wybór poprawnego rozwiązania wymaga specjalistycznej wiedzy o sposobie wykonywania oraz o wadach i zaletach poszczególnych technologii. Pierwszą fazą projektowania jest zawsze analiza danych wejściowych do projektowania m.in. analiza warunków gruntowo-wodnych oraz aspektów geometrycznych (np. poziomu posadowienia, liczby kondygnacji podziemnych, trajektorii przekroczenia bezwykopowego, przeszkód terenowych itp.). Po analizie przychodzi czas na wstępny dobór rozwiązań oraz ich weryfikację poprzez modelowanie. W swoich analizach stosujemy zaawansowane metody obliczeniowe oraz sprawdzone inżynierskie metody obliczeniowe. Finalną fazą projektów wykonawczych jest opracowanie części opisowej i szczegółowych rysunków.W biurze projektowym 2D Projekt stosujemy algorytmy  dla różnych zagadnień w geotechnice i przekroczeń bezwykopowych. Jednym z przykładów jest algorytm do projektowania zabezpieczenia głębokiego wykopu: https://www.2dprojekt.pl/2018/10/21/jak-dobrze-zaprojektowac-zabezpieczenie-glebokiego-wykopu/Jakie projekty wykonawcze i technologiczne wykonujemy najczęściej w geotechnice?Podejmujemy się praktycznie każdego wyzwania geotechnicznego. Najczęściej opracowywane przez nas projekty wykonawcze i technologiczne dotyczą:
  • zabezpieczania głębokich wykopów w gęstej zabudowie miejskiej w postaci palisad CFA, CCFA, VDW, obudów berlińskich i ścian szczelinowych
  • zabezpieczania głębokich wykopów wewnątrz hal istniejących np. w technologii jetgrouting
  • zabezpieczania głębokich wykopów liniowych np. na potrzebę budowy gazociągów lub innych instalacji liniowych np. w technologii ścianek szczelnych (grodzic stalowych)
  • planowania robót ziemnych i odwodnień tymczasowych
  • zabezpieczania skarp głębokich wykopów
  • zabezpieczania terenów osuwiskowych za pomocą palisad lub gwoździowania
  • podbijania fundamentów istniejących
  • wzmacniania podłoża pod posadzką hali
  • wzmacniania podłoża pod fundamentami budynków wielorodzinnych
  • wzmacniania podłoża pod nasypami drogowymi i kolejowymi
  • formowania nasypów drogowych i kolejowych
  • drenów pionowych w postaci drenów prefabrykowanych lub kolumn żwirowych pod nasypami drogowymi lub kolejowymi z nasypem przeciążającym
  • posadowienia budynków jednorodzinnych
  • wzmacniania podłoża w technologiach „miękkich” np. zagęszczanie impulsowe RIC, IC, DC, DR, kolumny żwirowe np. KSS, kolumny hybrydowe
  • wzmacniania podłoża kolumnami sztywnymi (rigidinclusionsa – inkluzje sztywne) np. CSC, FDC, CMC, DSM, MSC itp.
  • posadowienia na kolumnach DSM
  • kotwienia płyt fundamentowych na wypór np. mikropalami kotwiącymi
  • poziomych przesłon przeciwfiltracyjnych (ekrany przeciwfiltracyjne w technologii jetgrouting)
  • pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych np. w technologii trenchmix, DSM, przesłony kopanegłębiarkami do ścian szczelinowych, CSM,
  • pali pod ekrany akustyczne
  • posadowienia na mikropalach obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów)
  • posadowienia na mikropalach niedużych obiektów,
  • wzmacniania istniejących konstrukcji np. za pomocą mikropali lub kolumn w technologii jetgrouting (kolumny iniekcyjne)
  • głębokiego posadowienia (pośredniego) tj. palowania (pale, barety) pod fundamentami hal, budynków przemysłowych, wielorodzinnych, wysokościowych itp.
  • trwałych konstrukcji oporowych np. murów oporowych z grodzic lub palisad z pali wierconych
  • kotwienia konstrukcji np. żelbetowych murów oporowych za pomocą kotew gruntowych i mikropali kotwiących
  • komór przewiertowych startowych i odbiorczych
  • zabezpieczanie istniejących instalacji (np. kolektorów)
  • dołów budowlanych na potrzeby budowli hydrotechnicznych
  • tymczasowych stalowych konstrukcji rozparcia – np. rysunki zestawcze i warsztatowe
  • fundamentów żelbetowych posadowionych bezpośrednio
  • posadowienie na studniach
  • podbudów pod posadzki hal przemysłowych
  • monitorowaniem konstrukcji w geotechnice

Jakie projekty wykonawcze i technologiczne wykonujemy najczęściej w geotechnice?

Podejmujemy się praktycznie każdego wyzwania geotechnicznego. Najczęściej opracowywane przez nas projekty wykonawcze i technologiczne dotyczą:

 • zabezpieczania głębokich wykopów w gęstej zabudowie miejskiej w postaci palisad CFA, CCFA, VDW, obudów berlińskich i ścian szczelinowych
 • zabezpieczania głębokich wykopów wewnątrz hal istniejących np. w technologii jetgrouting
 • zabezpieczania głębokich wykopów liniowych np. na potrzebę budowy gazociągów lub innych instalacji liniowych np. w technologii ścianek szczelnych (grodzic stalowych)
 • planowania robót ziemnych i odwodnień tymczasowych
 • zabezpieczania skarp głębokich wykopów
 • zabezpieczania terenów osuwiskowych za pomocą palisad lub gwoździowania
 • podbijania fundamentów istniejących
 • wzmacniania podłoża pod posadzką hali
 • wzmacniania podłoża pod fundamentami budynków wielorodzinnych
 • wzmacniania podłoża pod nasypami drogowymi i kolejowymi
 • formowania nasypów drogowych i kolejowych
 • drenów pionowych w postaci drenów prefabrykowanych lub kolumn żwirowych pod nasypami drogowymi lub kolejowymi z nasypem przeciążającym
 • posadowienia budynków jednorodzinnych
 • wzmacniania podłoża w technologiach „miękkich” np. zagęszczanie impulsowe RIC, IC, DC, DR, kolumny żwirowe np. KSS, kolumny hybrydowe
 • wzmacniania podłoża kolumnami sztywnymi (rigidinclusionsa – inkluzje sztywne) np. CSC, FDC, CMC, DSM, MSC itp.
 • posadowienia na kolumnach DSM
 • kotwienia płyt fundamentowych na wypór np. mikropalami kotwiącymi
 • poziomych przesłon przeciwfiltracyjnych (ekrany przeciwfiltracyjne w technologii jetgrouting)
 • pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych np. w technologii trenchmix, DSM, przesłony kopanegłębiarkami do ścian szczelinowych, CSM,
 • pali pod ekrany akustyczne
 • posadowienia na mikropalach obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów)
 • posadowienia na mikropalach niedużych obiektów,
 • wzmacniania istniejących konstrukcji np. za pomocą mikropali lub kolumn w technologii jetgrouting (kolumny iniekcyjne)
 • głębokiego posadowienia (pośredniego) tj. palowania (pale, barety) pod fundamentami hal, budynków przemysłowych, wielorodzinnych, wysokościowych itp.
 • trwałych konstrukcji oporowych np. murów oporowych z grodzic lub palisad z pali wierconych
 • kotwienia konstrukcji np. żelbetowych murów oporowych za pomocą kotew gruntowych i mikropali kotwiących
 • komór przewiertowych startowych i odbiorczych
 • zabezpieczanie istniejących instalacji (np. kolektorów)
 • dołów budowlanych na potrzeby budowli hydrotechnicznych
 • tymczasowych stalowych konstrukcji rozparcia – np. rysunki zestawcze i warsztatowe
 • fundamentów żelbetowych posadowionych bezpośrednio
 • posadowienie na studniach
 • podbudów pod posadzki hal przemysłowych
 • monitorowaniem konstrukcji w geotechnice

Jaka technologia wykonywania tymczasowych obudów głębokich wykopów jest najlepsza i najtańsza?

Nie ma uniwersalnej technologii. Dobór technologii i rozwiązania musi być poprzedzony analizą możliwości zastosowania konkretnej technologii oraz analizy kosztowej. W 2D Projekt analiza kosztowa jest elementem procesu projektowania i kryterium doboru rozwiązań.

Jakie technologie tymczasowych zabezpieczeń wykopów są najczęściej stosowane na polskim rynku budowlanym?

Polski rynek geotechniczny bardzo się rozwinął w ostatnich dekadach. Wykonawcy dysponują bardzo szerokim wachlarzem technologii oraz metod wspomagających które są podstawą opracowania projektów zabezpieczeń wykopów. Wśród najpopularniejszych technologii wykorzystywanych do zabezpieczenia wykopów można wymienić:

 • ścianki szczelne instalowane wibracyjnie lub statycznie
 • obudowy berlińskie z wykorzystaniem wibrowanych profili stalowych
 • palisady z pali CFA, CCFA, VDW
 • przesłony wykonywane metodą wgłębnego mieszania gruntu: kolumny DSM, CDMM – Trencher, CSM
 • palisady z kolumn jetgrouting
 • ściany szczelinowe

Finalny wybór technologii tymczasowego zabezpieczenia wykopu powinien być wynikiem analizy ekonomicznej i projektowej.

Jakie metody podparcia pośredniego obudowy wykopu są stosowane:

Głębokie wykopy dla których zastosowanie obudowy wykopu o schemacie wspornika nie jest właściwe wymagają pośredniego podparcia. Typowe metody podparcia obudowy wykopu to:

 • przypora gruntowa
 • tymczasowa stalowa konstrukcja rozparcia (pozioma lub skośna)
 • kotwy gruntowe
 • mikropale kotwiące
 • ściągi mocowane do obudowy lub kozłów oporowych
 • podparcie płytą fundamentową lub stropami

Dlaczego współpraca na linii Projektant konstrukcji – Projektant geotechnik jest bardzo ważna dla sukcesu inwestycji?

Mając na uwadze wątpliwy poziom większości dokumentacji badań podłoża Konstruktorzy otrzymują od nas wsparcie w doborze badań podłoża gruntowego tak by otrzymane parametry wykorzystać w analizie w sposób właściwy. Doświadczeni konstruktorzy wiedzą, jak ważne są parametry podłoża gruntowego w analizach statycznych i jak duży wpływ mają na siły wewnętrzne w konstrukcji. Grunt to ośrodek dużo bardziej nieprzewidywalny niż materiały wykorzystywane w analizach przez Konstruktorów (beton, stal, drewno itp.). Dodatkowo należy mieć świadomość, że grunt jest ośrodkiem o nieliniowych charakterystykach które różnią się w zależności od poziomu odkształceń. Niewłaściwa ocena sztywności podłoża lub wartości parcia na konstrukcję powoduje przeważnie jej przewymiarowanie. Wychodząc z założenia, że nie można być specjalistą we wszystkich dziedzinach budownictwa zapraszamy do kontaktu ws. wsparcia w projektowaniu na styku konstrukcja-grunt.

Czy w 2D Projekt można zamówić projekt wykonawczy w języku angielskim?

Tak, na życzenie klienta opracowujemy projekty wykonawcze w języku angielskim.

Jakie oprogramowanie specjalistyczne jest wykorzystywane do obliczeń podczas opracowywania projektów wykonawczych i technologicznych?

Dysponujemy licencjami na szeroki zakres oprogramowania inżynierskiego m.in.: pakiet programów GGU Software, pakiet programów GEO5. Dodatkowo wykorzystujemy własne arkusze i skrypty obliczeniowe.

Jakie oprogramowanie stosujemy do obliczeń numerycznych w geotechnice?

Bardziej skomplikowane zagadnienia geotechniczne są analizowane w oprogramowaniu szwajcarskiej firmy Zace – ZSOIL. Dysponujemy oprogramowaniem dedykowanym do obliczeń metodą elementów skończonych w geotechnice zarówno dla modelowania w płaskim stanie odkształcenia oraz w 3D. Oprogramowanie to umożliwia analizę zagadnień w dużej skali np. terenów osuwiskowych, posadowienia obiektów na terenach osuwiskowych, głębokich i dużych w planie wykopów, fundamentów płytowo-palowych lub na podłożu wzmocnionym, nasypów drogowych itp.

Czy opracowujemy projekty wykonawcze w zakresie geotechniki dla posadowienia obiektów mostowych?

Tak, posadowienie obiektów mostowych z uwagi na konieczność ograniczenia osiadań i różnic osiadań między podporami jest realizowane na palach lub na podłożu wzmocnionym. Dlatego tak ważnym aspektem posadowienia obiektów mostowych jest analiza osiadań podpór mostów, wiaduktów czy estakad. Istotnym i skomplikowanym zagadnieniem projektowym jest analiza przyczółków mostowych wraz ze strefami przejściowymi.

Czy opracowujemy projekty wykonawcze w zakresie geotechniki dla branży drogowej?

Tak, analiza stateczności i osiadań wysokich nasypów na podłożu słabonośnym to skomplikowane zagadnienie wymagające dokładnej analizy całego układu. Stosujemy dla takich zagadnień analizy numeryczne w oprogramowaniu ZSoil.

Czy opracowujemy projekty wykonawcze fundamentów hal oraz posadzek przemysłowych?

Tak, w naszych projektach dążymy do optymalnych rozwiązań posadowienia fundamentów w budownictwie halowym. Projektujemy zarówno fundamenty posadowione bezpośrednio na podłożu rodzimym lub wzmocnionym oraz fundamenty palowe. Zagadnienie wzmocnienia podłoża gruntowego pod posadzką jest szczególnie istotne w halach magazynowych gdzie występują wysokie wartości obciążenia użytkowego np. 50-200 kN/m2 oraz dla automatycznych magazynów wysokiego składowania dla których warunki eksploatacji wymagają bardzo restrykcyjnego ograniczenia różnic osiadań.

Jak analizowana jest stateczność skarp nasypów i wykopów w ramach projektów wykonawczych?

Utrata stateczności skarp i zboczy jest przyczyną osuwania się mas ziemnych. Utrata stateczności następuje w wyniku przekroczenia wytrzymałości gruntu na ścinanie. Powierzchnia wzdłuż której następuje poślizg to powierzchnia poślizgu. Zidentyfikowanie powierzchni poślizgu w prostych warunkach gruntowych jest stosunkowo proste, jednak w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych na terenach osuwiskowych nie jest to takie oczywiste. Przeważnie do analizy wykorzystujemy oprogramowanie GEO5 Stateczność zbocza oraz ZSoil 2D lub 3D.

Czy biuro projektowe 2D Projekt wykonuje projekty wysokich nasypów drogowych i kolejowych na gruntach słabonośnych?

Analiza wysokich nasypów na podłożu słabonośnym to skomplikowane zagadnienie geotechniczne. Bardzo często konieczne jest stosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych, a badania geotechniczne powinny zostać dopasowane do projektowanej metody wzmocnienia podłoża słabonośnego. W każdym przypadku, ważne jest, aby projekt wysokich nasypów na podłożu słabonośnym były przeprowadzone przez doświadczone i wykwalifikowane zespoły, które posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania tego typu konstrukcji. Chętnie podejmiemy się wykonania takich prac projektowych – zapraszamy do kontaktu.

Czy biuro projektowe 2D Projekt wykonuje projekty palowania dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych?

Mimo, iż specjalizujemy się w projektowaniu geotechnicznym dla średnich i dużych inwestycji to chętnie pomagamy inwestorom indywidualnym w poradzeniu sobie z posadowieniem domów jednorodzinnych w trudnych warunkach gruntowych. Występowanie gruntów słabych np. namułów, torfów, słabych nasypów niekontrolowanych przeważnie powoduje konieczność posadowienia nawet tak niedużych budynków na podłożu wzmocnionym lub na palach. Analiza posadowienia na palach lub na podłożu wzmocnionym zawsze jest poprzedzona analizą możliwości posadowienia bezpośredniego (bez pali) na fundamencie płytowym. Dużą satysfakcję sprawia nam zaoszczędzenie klientom indywidualnym kosztu wykonania palowania. Oczywiście każda analiza posadowienia wymaga dobrych danych wejściowych wynikających z rzetelnie wykonanych badań podłoża. Gorąco namawiamy Inwestorów indywidualnych by korzystali z dostępnych na rynku metod badań polowych np. CPTu, DMT itp. Jeśli zastanawia Cię ile może kosztować posadowienie Twojego wymarzonego domu zapraszamy do kontaktu.

Czy biuro projektowe 2D Projekt wykonuje projekty w ramach terenów osuwiskowych?

Tereny osuwiskowe (osuwiska, tereny predysponowane) to zadania w ramach III kategorii geotechnicznej. Posadowienie obiektów inżynierskich, wysokich nasypów, głębokich wykopów itd. na terenach osuwiskowych jest obarczona istotnie większym ryzykiem niż poza takimi obszarami. Mamy doświadczenie także w tej dziedzinie i chętnie podejmiemy się wyzwań projektowych na terenach osuwiskowych.

Ile kosztuje opracowanie projektu wykonawczego w zakresie geotechniki?

Mając na uwadze dużą rozpiętość stopnia skomplikowania każdy projekt jest wyceniany indywidualnie. Wstępną informację cenową można uzyskać w firmie 2D Projekt telefonicznie pod numerem 509 670 899. Wiążące oferty jednak zawsze są poprzedzone analizą dokumentacji i jeśli to konieczne wizją w terenie. Zapraszamy do wysyłania zapytań ofertowych na adres: kontakt@2dprojekt.pl lub bezpośrednio do Głównego Projektanta: dawid.dworak@2dprojekt.pl

Ile kosztuje projekt żelbetowych fundamentów?

Oferujemy kompleksowe rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia, a więc wykonujemy też projekty fundamentów. Wycena prac projektowych w zakresie fundamentów jest uzależniona od stopnia skomplikowania i zakresu prac projektowych. Oprócz opracowywania kompleksowych projektów fundamentów uczestniczymy także we wsparciu Projektantów konstruktorów w projektowaniu fundamentów na podłożu rodzimym,  wzmocnionym lub na palach. Optymalizacja gabarytów fundamentów oraz stopnia nasycenia fundamentów żelbetowych zbrojeniem to bardzo ważny aspekt ekonomiczny każdej inwestycji.

Mamy doświadczenie w optymalizacji fundamentów także w budownictwie halowym i przemysłowym.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

  Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Uzupełniając powyższy formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.