Profesjonalne wsparcie geotechniczne

Koncepcje projektowe w geotechnice i optymalizacje
rozwiązań projektowych

Wspieramy Generalnych Wykonawców i Wykonawców robót specjalistycznych w przygotowaniu koncepcji na potrzeby przygotowania atrakcyjnych i kompleksowych ofert w zakresie robót geotechnicznych. Na konkurencyjnym rynku dobra koncepcja do podstawa w przetargach w systemie projektuj i buduj. Podstawą dobrej koncepcji projektowej są wielowariantowe analizy ekonomiczne.

2D PROJEKT Sp. z o.o. dostarcza swoim klientom profesjonalne rozwiązania projektowe oraz dzieli się praktyczną wiedzą z dziedziny projektowania geotechnicznego w ramach bloga.

Potrzebujesz wsparcia w projektowaniu geotechnicznym?

Napisz lub zadzwoń i uzyskaj fachową pomoc.

Najczęstsze pytania

Co to jest koncepcja projektowa?

Koncepcja projektowa to wstępne/robocze opracowanie projektowe przedstawiające zarys rozwiązania wraz z przedmiarem i podstawowymi wytycznymi. Opracowujemy wielowariantowe koncepcje projektowe które podstawą atrakcyjnych ofert naszych klientów np. Generalnych Wykonawców czy Specjalistycznych Firm Wykonawczych.

Koncepcje opieramy na analizach ekonomicznych i możliwościach technologicznych naszych klientów. Wychodzimy z założenia, że „jeżeli czegoś nie możesz zmierzyć, to nie możesz też tego poprawić” (cyt. Peter Drucker).

Wielowariantowe koncepcje stanowią bazę do dalszej pracy nad projektem do którego staramy się wybierać najlepsze rozwiązanie dla naszych klientów.

Czym jest optymalizacja w projektowaniu geotechnicznym?

 • Optymalizacja to proces dążący do przyjęcia najbardziej ekonomicznego rozwiązania zadania (posadowienia obiektu, zabezpieczenia wykopu, konstrukcji fundamentu, wzmocnienia podłoża, przekroczenia bezwykopowego itp.), w określonych warunkach geotechnicznych przy zachowaniu ustalonych kryteriów projektowych.Celem optymalizacji jest znalezienie najlepszego rozwiązania dla naszych klientów, które będzie nie tylko skuteczne, ale także ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.Proces optymalizacji może obejmować porównanie różnych opcji, analizę kosztów i korzyści, a także uwzględnienie wymagań technicznych i środowiskowych.

Jakie są kryteria projektowe w projektowaniu geotechnicznym?

Typowe kryteria projektowe w geotechnice to:

  • dopuszczalne przemieszczenia poziome obudowy wykopu
  • dopuszczalne osiadania obiektu w sąsiedztwie głębokiego wykopu
  • dopuszczalne średnie osiadanie obiektu projektowanego
  • dopuszczalna różnica osiadania, przechył, obrót
  • dopuszczalne siły wewnętrzne w fundamencie, podbudowie itp. (moment, siły normalne, siły tnące, naprężenia)
  • współczynnik stateczności

Jakie dane są potrzebne do optymalizacji rozwiązań projektowych w geotechnice?

 • wiedza o podłożu gruntowych – kompletna i wiarygodna dokumentacja badań podłoża
 • wiedza projektowanej konstrukcji, terenie budowy i okolicy
 • wiedza o obciążeniach
 • kryteria projektowe pod kątem ryzyka geotechnicznego

Co wykorzystujemy przy optymalizacji rozwiązań projektowych?

 • narzędzia i wytyczne projektowe: aktualne normy, literatura fachowa, wewnętrzne wytyczne projektowe, oprogramowanie inżynierskie
 • doświadczenie: wykorzystanie danych z podobnych realizacji np. wyniki próbnych obciążeń, wyników pomiarów obudowy wykopu, pomiary osiadań itp., właściwie oszacowane parametry podłoża gruntowego i właściwe modele obliczeniowe, analiza ryzyka geotechnicznego

Jakie najczęściej rozwiązania pozwalają na optymalizację rozwiązań projektowych w geotechnice?

 • rezygnacja z części obszaru pierwotnie przewidzianego do wzmocnienia (posadowienie bezpośrednie lub wzmocnienie w innej tańszej technologii)
 • rezygnacja z części tymczasowego zabezpieczenia wykopu
 • wzmocnienie podłoża w technologii „miękkiej” (np. zamiana pali na kolumny żwirowe, kolumny DSM lub kolumny sztywne (FDC, CSC, CMC itp.), kosztem dopuszczenia większych osiadań obiektu
 • optymalizacja gabarytów fundamentu
 • właściwe etapowanie budowy = zmniejszenie kosztów
 • wykonanie robót palowych z niższej rzędnej (wstępny wykop)
 • wydłużenie pali, kolumn, mikropali kosztem ich liczby
 • precyzyjne obliczenia w celu właściwego oszacowania sił wewnętrznych
 • i wiele, wiele innych !

Czy koszt rozwiązania to jedyne kryterium optymalizacji rozwiązań projektowych?

Zdecydowanie nie. W wielu zadaniach projektowych koszty są bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Bardzo często czas wykonania prac projektowych i prac na budowie jest kluczowy dla powodzenia całej inwestycji. Specjalizujemy się w szybkim rozwiązywaniu problemów w geotechnice. Zapraszamy do kontaktu: www.2dprojekt.pl/kontakt

Jak oszacować koszty palowania?

Aby skutecznie optymalizować rozwiązania posadowienia obiektów budowlanych na palach trzeba znać strukturę kosztów takich prac specjalistycznych. Na koszt robót palowych składają się różne składowe kosztowe m.in.:

 • roboty przygotowawcze np. wykonania platformy roboczej do poruszania się i pracy ciężkiego sprzętu specjalistycznego
 • transport, mobilizacja i demobilizacja sprzętu specjalistycznego
 • nadzór inżynierski (kierownik robót palowych)
 • obsługa geodezyjna (wytyczenie, inwentaryzacja)
 • koszty pracy sprzętu jednostek głównych (palownice)
 • koszty pracy sprzętu jednostek pomocniczych (koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, dźwigi itp.)
 • paliwo zużywane podczas prowadzenia robót i transportów(z reguły ON)
 • materiały (przeważnie beton i stal) wraz kosztami transportu na plac budowy
 • koszty badań odbiorczych np. próbnych obciążeń, badań ciągłości pali, weryfikacji klasy betonu itp.
 • skuwanie głowic pali
 • koszt projektu
 • marża firmy wykonawczej

Podstawą do redukcji kosztów posadowienia w gruntach słabonośnych jest „szyty na miarę” projekt posadowienia. Wstępnego oszacowania kosztów z uwagi na nasze doświadczenie wykonujemy samodzielnie. Z uwagi na zmieniające się dynamicznie ceny materiałów w kluczowych fazach decyzji o wyborze rozwiązania posiłkujemy się wsparciem zaprzyjaźnionych firm specjalistycznych (wykonawczych)

Zapraszamy do kontaktu

  Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Uzupełniając powyższy formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.