Profesjonalne wsparcie geotechniczne

Opinie, oceny, analizy, nadzory, ekspertyzy,
konsultacje i wsparcie merytoryczne

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu opracowujemy dokumentacje weryfikujące i opiniujące szeroki wachlarz zagadnień w geotechnice i w branży przekroczeń bezwykopowych. Wspieramy swoich klientów w trudnych sytuacjach na każdym z etapów procesu inwestycyjnego m.in. w przypadku awarii, sporów itp.

2D PROJEKT Sp. z o.o. dostarcza swoim klientom profesjonalne rozwiązania projektowe oraz dzieli się praktyczną wiedzą z dziedziny projektowania geotechnicznego w ramach bloga.

Potrzebujesz wsparcia w projektowaniu geotechnicznym?

Napisz lub zadzwoń i uzyskaj fachową pomoc.

Najczęstsze pytania

Jakie analizy są wykonywane w 2D Projekt?

Wykonujemy analizy dotyczące zagadnień geotechnicznych tj. przeważnie dot. pracy obiektu budowlanego na styku konstrukcja-grunt. Wykonujemy analizy o różnym stopniu skomplikowania, zaczynając od prostych np. możliwość posadowienia budynku jednorodzinnego bez palowania, po bardziej skomplikowane np. ocena możliwości nadbudowy hali posadowione na palach po zagadnienia skomplikowane np. dot. zagadnień stateczności zboczy, możliwości wykonania przekroczenia bezwykopowego itp.

Ile kosztuje opracowanie opinii technicznej, oceny technicznej lub ekspertyzy technicznej?

Koszt poszczególnych dokumentacji jest ustalany indywidualnie i zależy przede wszystkich od stopnia skomplikowania zagadnienia geotechnicznego. Zapytania o wycenę prosimy kierować na nasz adres mailowy adres: kontakt@2dprojekt.pl lub bezpośrednio do Głównego Projektanta: dawid.dworak@2dprojekt.pl

Czym różni się opinia techniczna od ekspertyzy technicznej?

Opinia techniczna – opisuje stan przedmiotu opinii i zalecenia dot. dalszego z nim  postępowania.

Opinia techniczna określa, analizuje i interpretuje stan projektowy lub rzeczywisty obiektu budowlanego, albo jego elementów i formułuje wnioski dot. dalszych zamierzeń w odniesieniu do przedmiotowego obiektu. Wnioskiem opinii może być np. konieczność opracowania ekspertyzy. Wiodącym celem opinii jest ocena analizowanego stanu na tle obowiązujących przepisów prawnych i technicznych.

Ekspertyza techniczna – określa stan przedmiotu ekspertyzy oraz przyczyny i środki zaradcze.

Ekspertyza techniczna to studium przyczynowo – skutkowe stanu lub zdarzenia technicznego obiektu. Analizuje zdarzenie opierając się o rzeczywisty stan obiektu i jego elementów składowych. Zawiera dokumentację i ocenę zjawisk zdarzeń i procesów zachodzących w czasie realizacji lub użytkowania obiektu budowlanego. Obejmuje systematykę oraz inwentaryzację uszkodzeń i niezbędne badania elementów i materiałów. Zawiera analizę obliczeniową,  ocenę rozwiązań technologicznych i określa związki przyczynowo-skutkowe ocenianego zdarzenia. Formułuje wnioski stanowiące podstawę do ustalenia dalszego postępowania z przedmiotem ekspertyzy.

Kiedy potrzebny jest nadzór geotechniczny na budowie?

 • W ramach obsługi budów w zakresie geotechniki najczęściej nadzór geotechniczny na budowie potrzebny jest w trakcie taki prac jak:
  • odbiór podłoża gruntowego
  • wykonywanie robót specjalistycznych np. robót palowych, wzmacniania podłoża, instalacji obudów głębokich wykopów itp.
  • odbioru robót specjalistycznych
  • wykonywania poletek próbnych i kontroli zagęszczania nasypów i wykonywania wymian podłoża gruntowego
  • w sytuacjach nieprzewidzianych np. po wystąpieniu awarii

  Wspieramy swoich klientów w formie doradztwa eksperckiego, dodatkowych analiz, a w razie potrzeby zamiennych dokumentacji projektowych. Mamy w swoim zespole inżynierów z uprawnieniami projektowymi i wykonawczymi z szerokim doświadczeniem w zakresie robót budowlanych w dziedzinie geotechniki. Możemy uczestniczyć w procesie budowlanym w każdej formacji:

  • jako wsparcie Inwestora lub Zamawiającego publicznego
  • jako wsparcie dla Nadzoru (Inżyniera)
  • jako wsparcie Generalnego Wykonawcy
  • jako wsparcie firm specjalistycznych

Co jest dla nas ważne przy wykonywaniu opinii lub ocen technicznych?

Bardzo ważne dla nas jest działanie na poprawnych i kompletnych danych wejściowych do analizy. Ponadto wykonując różnego rodzaju dokumentacje kierujemy się zasadami etyki zawodowej i uczciwości. Nie podejmujemy się zadań które są pod względem uczciwości wątpliwe.

Dlaczego warto skontaktować się z 2D Projekt w przypadku problemów na budowie lub awarii w zakresie geotechniki?

 • Niewątpliwie duże doświadczenie naszego zespołu ułatwia podejmowanie zdecydowanych, szybkich i właściwych decyzji w sytuacjach trudnych. Utrata stateczności, nadmierne osiadanie, nierównomierne osiadanie, negatywny wynik próbnego obciążenia pala testowego lub nadmierne przemieszczenia obudowy wykopu to najczęstsze sytuacje trudne z którymi zgłaszają się do nas klienci w trybie pilnym. Doświadczenie, umiejętność szybkiej analizy dokumentacji badań podłoża, dokumentacji projektowej, wyników monitorowania, wizja na budowie jest kluczem do odpowiedniej oceny sytuacji i odpowiedzi na niespodziewane problemy. W sprawach pilnych zapraszamy do kontaktu z Głównym Projektantem: tel. 509 670 899

Ile kosztują konsultacje geotechniczne?

2D Projekt nie pobiera opłat za telefoniczne konsultacje geotechniczne. Jeśli zagadnienia wymaga analizy dokumentacji, wykonania obliczeń itp. to z reguły finalnym efektem konsultacji jest dokumentacja w postaci opinii, oceny, koncepcji projektowej lub projektu. Koszt takich usług jest ustalany indywidualnie i zależy przede wszystkich od stopnia skomplikowania zagadnienia geotechnicznego. Zapytania o wycenę prosimy kierować na nasz adres mailowy adres: kontakt@2dprojekt.pl lub bezpośrednio do Głównego Projektanta: dawid.dworak@2dprojekt.pl

Kontakt do nas: www.2dprojekt.pl/kontakt/

Zapraszamy do kontaktu

  Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Uzupełniając powyższy formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.